Loading...
CoM Logo
Foundation to save energy
Achieving Improved Lifestyles Using Less Energy
Learn More

Our Expertise

Municipal Energy Planning and Sustainability

The ESF has officially committed to supported sustainability of municipal energy planning by signing a cooperation agreement with the European Commission to serve as the Supporter of the EU Covenant of Mayors. The ESF team has been advising the Armenian municipalities in development of municipal energy plans (MEPs) and Sustainable Energy Action Plans (SEAPs).

Low-Income Energy Affordability and Efficiency

The ESF, supported by the Japanese Social Development Fund, has conducted overarching analysis of the need to reform social assistance schemes to help motivate energy efficiency investments in residential heating in multi-apartment buildings. ESF’s recommendations have guided the decisions over efficient heating options for urban dwellers under the World Bank Urban Heating Program.

Home-Owners Associations (HOA) / Condominiums

ESF has further worked with NGOs in Yerevan and Vanadzor to train the condominiums / home-owner associations on the low-cost measures they can implement to save energy in their apartment blocks, provided software tools, published tools and guidance on development and implementation of energy efficiency investments.

Financing Schemes

ESF has worked with the National Association of Condominium owners to operate a micro-lending facility – a revolving fund for financing energy efficiency improvements in residential building common space, leveraging support from the municipalities of Yerevan, Vanadzor, Gumri and Maralik to allow the participation of low-income families in energy efficiency investments.

Climate Change Mitigation and Renewable Energy

ESF has advocates the use of renewable energy technologies for mitigation of greenhouse gas emissions through utilization of organic waste in various resource-intensive production processes, including utilization of agricultural waste for biogas production purposes.

Energy and Resource Efficiency Auditing

The ESF team hosts strong energy and resource efficiency auditing and auditor training expertise. In all out projects we carry out energy and resource efficiency audits. Our team includes a number of certified auditors with expertise in multiple fields including public and residential buildings, municipal infrastructure, SME and industrial enterprises.

Our Projects

 • Sustainable Energy Action Planning for the Capital City of Armenia - Yerevan, Armenia

  ESF has been competitively selected by UNDP to develop the Sustainable Energy Action Plan of the City of Yerevan, Armenia in December 2015. Yerevan has signed the European Covenant of Mayors in September 2014 and plans to submit its 1st SEAP in August 2016. ESF is worked with Yerevan City Hall to develop the Plan as well as identify cost-effective investment opportunities in energy efficiency and sustainable energy development. Client: UNDP.

  Read more
 • Sustainable Energy Action Planning for the City of Tsaghkadzor, Armenia

  The Foundation to Save Energy has extended support to the City of Tsaghkadzor, which has signed the European Covenant of Mayors in 2009-2010 and has not yet been able to fulfill its minimal commitment - develop a SEAP. ESF is worked with Tsaghkadzor Municipality to develop the Plan as well as identify cost-effective investment opportunities in energy efficiency and sustainable energy development.Client: UNDP Small Grants Program

  Read more
 • “MODEL-CIUDAD” Project- Management of Domains related to Energy in Local authorities, 2011-2013

  The project enabled local authorities supported by the European CIUDAD programme to better deal with sustainable energy issues at local level at local level. Within this regional project, the ESF helps the city of Spitak, along with the regional partners, improve the quality of life of their citizens through bold sustainable energy initiatives, to follow the steps of the 43 MODEL pilot cities. ESF will help Spitak develop actions to encourage citizens, local decision makers and stakeholders in taking their own initiatives, thus preparing the ground for sustainable energy communities. Client: European Commission under the Energy Cities and Lviv Administration consortium.

  Read more
 • Development Planning for Energy Saving and Waste Management System Implementation for an Animal Farm, 2011-2017

  Within the framework of an advisory project funded under the EBRD Business Advisory Service Programme, a team of ESF experts accomplished the following for the beneficiary pig farm: (i) conducted a research on technologies and techniques used for waste (manure) management in farms of the countries with developed rural economies and delivered recommendations on efficient waste management systems, with the use of energy saving/renewable energy technologies; (ii) developed a business/development plan to position the pig farm company as a reliable and responsible business partner for foreign investors and donors in the field of agriculture. The assignment also included the Environmental Impact Assessment. Client: EBRD BAS

  Read more
 • Operation of the Yerevan Condominium Building Energy Efficiency Micro-Lending Revolving Fund (in cooperation with the National Association of Condominium Owners), 2008-2009

  Within a multi-lateral memorandum of understanding between the local NGOs and the local authorities, 43 home-owner associations have borrowed micro-loans for common-space energy efficiency improvements in the multi-apartment buildings. The loans were repaid in 6 months and were sized to condominium credit-worthiness. The loans were all fully repaid and no defaults or delays were registered. This created the first precedent of condominium energy efficiency lending in Armenia! Client: USAID

  Read more
 • Training for Gyumri Condominiums on Building Energy Efficiency, 2006

  Training the condominium chairpersons in use and application of a computer-based Building Energy Efficiency Program package to design energy efficiency improvement measures, investment projects and business plans. Client: Third Nature NGO

  Read more
 • Stocktaking assessment and analysis of social safety net approaches for supporting energy efficient heating in low-income urban households. 2004

  Researched the necessary features of a financing scheme for low-income households’ participation in energy efficient heating investment projects in home-owner associations. Client: Japanese Social Development Foundation

  Read more
 • Renewable Energy Development: As part of EU4ASEP : EU for Armenia's Sustainable Energy Project

  ESF is working with the European Commission and within the Covenant of Mayors (CoM) framework to develop community-based solar energy generation systems in the communities of Artik and Aparan. ESF will explore the possibility to develop and introduce a PPP scheme. The systems will not only generate electricity for local use, but also generate solar electricity sales and financial revenues which will be directed to capitalize COMO funds - revolving funds for financing further sustainable energy invests.

  Read more

News

Blog-post Thumbnail

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամը, Եվրամիության ֆինանսավորմամբ «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով իրականացվող «ՔՀԿ-ները հանուն կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացման» ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է համապատասխան որակավորմամբ փորձագետներին՝ ներկայացնելու համապարփակ և ապահով հաշվետվողականության և մշտադիտարկման առցանց տեղեկատվական հարթակի ստեղծման, այդ հարթակի/ծրագրի «բնակեցման» և սպասարկման աշխատանքների/ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջարկ։ Մասնավորապես, հրավերը իրականացվում է Երևան, Ապարան և Արթիկ համայնքներին ԿԷԶԿԳ ծրագրերի մշտադիտարկմանն ուղղված՝ «ՔՀԿ-ները հանուն կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացման» ծրագրի Գործողություն 1-ի շրջանակներում։
Ավելին
Blog-post Thumbnail

«Հայաստան. կայուն էներգետիկայի զարգացման փարոս» գիտաժողով

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը Կայուն Էներգիայի զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ նախաձեռներ և կազմակերպել էր գիտաժողով «Հայաստան. կայուն էներգետիկայի զարգացման փարոս» խորագրով: Միջոցառման շահառուներին էին հանդիսանում ինչպես հկ այնպես էլ պետական ոլորտի ներկայացուցիչներ Արևելյան գործընկերության հետևյալ երկրներից. Հայաստան, Բելառուսիա, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա: Միջոցառման ընթացքում բարձր գնահատվեց Արևելյան գործունեության շրջանակներում էներգետիկ ոլորտին վերաբերող փորձի և տեղեկության փոխանակումը, ինչն էլ ավելի ակտիվացնելու նպատակով առաջարկվեց կնքել հռչակագիր վերոհիշյալ երկրների կարծիք ձևավորող կազմակերպությունների միջև: Այն կծառայի որպես հարթակ հետագա համագործակցությունն արդյունավետ դարձնելու համար: Կից Ձեզ ենք ներկայացնում սույն փաստաթուղթը:
Ավելին
Blog-post Thumbnail

“Armenia: the Sustainable Energy Lighthouse” Forum

The Konrad Adenauer Foundation, together with the Energy Saving Foundation, have initiated and implemented a regional forum “Armenia: the Sustainable Energy Lighthouse”. The key stakeholders gathered at the event included representatives of CSO and state agencies from Eastern Partnership countries, including Armenia, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. During the event the participants emphasized the major value of exchanging experience and information about countries’ individual paths towards energy security that the forum brought about. To further enhance this exchange, it was proposed to sign a Declaration of opinion-making organizations from above countries, which will help serve as a platform further productive regional cooperation. The text of the signed declaration is enclosed herein.
View more
View All Posts

About us

The Foundation to Save Energy (ESF) was founded in 2003 and has since worked with a number of donors and NGOs to promote awareness on energy efficiency issues particularly in the residential sector where utility bills are a burden for the low-income households. After the closure of the Alliance to Save Energy’s operations in Yerevan, ESF also continued the Alliance’s mission in Armenia.

Our Board

The ESF is led by a board of directors comprised of highly experienced, reputable and decorated energy sector experts.

Member Photo
Robert Kharazyan
President
Read Bio
X

Robert Kharazyan

Robert Srapionovich Kharazyan is the President of ESF. Mr. Kharazyan has over five decades of experience of research and teaching in engineering, sustainable energy policy in various countries. Scientific interests are related to the operation modes of combined heat and power plants, optimization of heat consumption in industry, solar water heating and solar-thermal power plants. Over the course of his long tenure in the sector, her has worked at the Ministry of Energy and Fuel, Public Services Regulatory Commission,the Polytechnical Institutes of Armenia and Madagascar. Mr. Kharazyan has extensively worked in advisory functions for the World Bank , USAID, EU TACIS and EBRD programs. He has acted as key author on all Sustainable Energy Action Plans for all Armenian Signatories of the Covenant of Mayors. His consultancy efforts focused on tariff policy for power and thermal energy generation, transmission and distribution activity in power sector, elaboration of the tariff methodology for the CHP technology as well as introduction of renewable energy technologies in Armenia, development of municipal heat energy plans, design and elaboration of feasibility study of heat energy projects that will further develop affordable and sustainable heat energy options for the country and expansion of heat energy infrastructure operations, the use of solar energy in the municipal district heating.

Member Photo
Tigran Gnuni
Board Member
Read Bio
X

Tigran Gnuni

Dr. Tigran Gnuni is the ESF Board Member since the day of foundation. He is the Deputy Director General of the Scientific Research Institute of Energy and a senior engineer with over forty years of experience in the power sector. Has authored over 43 scientific articles, over 50 research papers. Is an experienced educator and trainer. Specializes in energy systems management, tariff policy and modernization of power sector operating modes.

Member Photo
Vahan Sargsyan
Board Member
Read Bio
X

Vahan Sargsyan

Vahan Sargsyan has three decades of experience in research, planning and model in the power sector and energy efficiency in Armenia in over 20 various projects. Vahan Sargsyan brings significant experience to ESF in elaboration of strategy and policy in the energy sector development, elaboration and realization of the technical policy issues in the field of energy efficiency, analysis of system losses and loss reduction strategies, electrical grid and irrigation system energy audits, as well as capacity building for power sector experts. Dr. Vahan Sargsyan was involved as a local expert in several international projects such as on-going IAEA/INPRO collaborative project “SMALL – Implementation Issues for the Use of Nuclear Power in Small Grid Countries”, UNDP Armenia Contract “Development of GHG Inventory for “Energy” Sector and Mitigation Strategy as an integral part of the Second National Communication” in 2007-2008, EuropeAid “Support to the energy policy of Armenia” in 2007, EUROPEAID-Tacis Project “Gas security supply to Armenia in the framework of the closure of the Medzamor Nuclear Power Plant” in 2002-2003 and many others.

Member Photo
Astghine Pasoyan
Director
Read Bio
X

Astghine Pasoyan

Astghine Pasoyan is an expert in EE, a skilled project manager, trainer and policy advocate in CEE and CIS energy efficiency field with over twenty years of experience. Over the past decade Mrs. Pasoyan has managed energy efficiency (EE) planning and legal reform efforts, market assessment and identification of potential for promotion of energy conservation and efficiency in various sectors of economy, managing capacity building, development of financing schemes for building EE investments, analysis of climate change mitigation potential and investment climate for EE and renewable energy in many countries in transition, building energy certification and labelling policy, advocacy on EE in residential and public buildings, national and municipal energy planning, and public outreach. Astghine Pasoyan has acted as principle author for a number of research papers on EE laws and regulations, urban heating and renewable energy, review of 13 country condominium laws, international experience in EE financing, building energy certification and labelling regulations, low-income EE financing schemes. She also managed legal reform and lobbying of heating, EE and renewable energy laws in Armenia, Moldova Ukraine and Kazakhstan, National EE Strategy in Macedonia and National EE Action Plans in most of the West Balkan countries, Ukraine and Moldova, urban heating policy reviews for most SEE and CIS countries consulting for various donors and IFIs.Astghine Pasoyan is a graduate of the Brown University, Providence, RI and the Yerevan State Economic University, Armenia.

Our Experts

Our experts are skilled in research, capacity building and policy advocacy in various spheres of sustainability, including efficiency and sustainable energy use, climate change mitigation, sustainable urban communities, environment and green economy, finance and planning.

Member Photo
Martiros Tsarukyan
Air Quality and Transport Expert
Read Bio
X

Martiros Tsarukyan

Martiros Tsarukyan is ESF's senior expert in Air quality, GHG inventories and Climate Change Mitigation, and transport with about 30 years of experience. Over the past decade has managed national and international Air Quality and Climate Change related projects and legal reform efforts. Develops national methodologies for transport emissions calculations. Works in UNFCCC Reviews as Expert, has served on IPCC for almost two decades.

Member Photo
Natella Mirzoyan
Water Quality and Wastewater Expert
Read Bio
X

Natella Mirzoyan

Natella Mirzoyan is a post-doctorate senior scientist with over 15 years of academic research career with a broad spectrum of expertise in environmental science and with more intense focus in water and wastewater issues. Over the course of her career she has contributed to various scientific research projects and applied initiatives in water and wastewater analysis, quality control, planning and management optimization, pollution control, waste management, aquaculture and food safety, as well as broader environmental management and resilience issues. Has worked in the U.S., Armenia, Israel, and contributed to projects by USAID, EBRD. Authored over 25 scientific articles and papers. Holds a Ph.D. in Environmental Hydrology and Microbiology from Ben-Gurion University of the Negev, Israel. Dr. Mirzoyan is also an experienced educator and trainer in water, food safety, and environmental science.

Member Photo
Tamara Babayan
Sustainable Energy Practice Lead
Read Bio
X

Tamara Babayan

Tamara Babayan has over 15 years of experience in energy efficiency and renewable energy development, including technologies, investment analysis, financing mechanisms, climate change mitigation, monitoring and evaluation of the investment and technical assistance projects, sustainable energy project management, policy development. Has lead projects assessments and evaluation processes for financing by the World Bank, GEF, CIFs, etc. Since 2017 acts as Renewable Energy Practice Lead at ESF, manages the EU4ASEP Project for European Union. In-depth knowledge of all aspects of energy efficiency and renewable energy development worldwide. Review and discussion of the countries’ renewable energy investment plans as a SREP Sub-Committee member and as an expert for selection of the private sector investment projects under the SREP. Experienced in residential, municipal and SME sector energy efficiency, including the funding mechanisms through the revolving funds, commercial banks and municipalities and HOAs. Active participation in global processes for climate change through the Climate Investment Funds governance bodies, ESMAP activities, global knowledge exchange forums, etc. Extensive experience of presentations and discussions at the high political levels and small professional groups.

Member Photo
Vahan Babajanyan
Sustainable Energy Finance Expert
Read Bio
X

Vahan Babajanyan

Vahan Babajanyan is a senior sustainable energy financial expert with 17 years of experience in corporate and SME Finance, business planning and consulting, financial management, design and delivery of sustainable energy finance training for bankers, design and negotiations for EE and SE project lending and financing. Mr. Babajanyan holds a Master’s Degree from Moscow Economics and Finance Institute and a PhD in Chemical Physics from Moscow Institute of Structural Macro Kinetics.

Member Photo
Karine Taslakyan
Public Outreach and Capacity Building Coordinator
Read Bio
X

Karine Taslakyan

Karine Taslakyan is an ESF expert with extensive knowledge in Public Affairs, program management/coordination, project cycle management, portfolio management, grant management, PR/communication, donor relations, performance measurement framework, policy analysis, strategic planning, program evaluation, budgeting, project proposal development; energy & environmental policy, climate change, solid waste management, urban planning; disaster risk reduction/ disaster management, due to the Master’s degree at University of Washington, the internships, work experience and participation at professional development trainings. She has vast experience in organizing trainings and seminars, coordinating knowledge management, etc.

Contact us

Phone: +37493611619

Email: esfarmenia@gmail.com

Follow us on Facebook